Dungeon Meshi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 94 - Đang tiến hànhSau khi em gái bị nuốt bởi một con rồng và mất tất cả các nguồn cung cấp trong một cuộc đột kích dungeon thất bại, Laois và nhóm của mình quyết tâm cứu em gái mình trước khi cô bị tiêu hóa. Hoàn toàn bị phá sản và phải ăn những con quái vật làm thức ăn, họ gặp một người lùn sẽ giới thiệu họ đến với thế giới của dungeon meshi – món ăn được làm từ các thành phần như thịt của con dơi khổng lồ, nấm biết đi, thậm chí là những củ sâm biết nói…
Nguồn : LoveHeaven TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Dungeon Meshi 94 21.05.2023 Dungeon Meshi 93 21.04.2023 Dungeon Meshi 92 28.04.2023 Dungeon Meshi 91 21.03.2023 Dungeon Meshi 90 24.12.2022 Dungeon Meshi 89 21.11.2022 Dungeon Meshi 88 26.10.2022 Dungeon Meshi 87 19.09.2022 Dungeon Meshi 86 goccay.vn 19.09.2022 Dungeon Meshi 85 19.06.2022 Dungeon Meshi 84 21.05.2022 Dungeon Meshi 83 17.04.2022 Dungeon Meshi 82 17.03.2022 Dungeon Meshi 81 24.02.2022 Dungeon Meshi 80 24.02.2022 Dungeon Meshi 79 24.11.2021 Dungeon Meshi 78 24.11.2021 Dungeon Meshi 77 21.11.2021 Dungeon Meshi 76 21.11.2021 Dungeon Meshi 75 21.11.2021 Dungeon Meshi 74 truyentranhtuan.com 21.11.2021 Dungeon Meshi 73 20.08.2021 Dungeon Meshi 72 12.08.2021 Dungeon Meshi 71 26.07.2021 Dungeon Meshi 70 25.01.2021 Dungeon Meshi 69 30.11.2020 Dungeon Meshi 68 11.11.2020 Dungeon Meshi 67 22.08.2020 Dungeon Meshi 66 22.08.2020 Dungeon Meshi 65 4.07.2020 Dungeon Meshi 64.6 19.06.2020 Dungeon Meshi 64.5 7.06.2020 Dungeon Meshi 64 30.05.2020 Dungeon Meshi 63 20.05.2020 Dungeon Meshi 62 20.05.2020 Dungeon Meshi 61 20.05.2020 Dungeon Meshi 60 20.05.2020 Dungeon Meshi 59 25.11.2019 Dungeon Meshi 58 25.11.2019 Dungeon Meshi 57 25.11.2019 Dungeon Meshi 56 3.08.2019 Dungeon Meshi 55 25.11.2019 Dungeon Meshi 54 25.05.2019 Dungeon Meshi 53 23.04.2019 Dungeon Meshi 52 12.04.2019 Dungeon Meshi 51 7.03.2019 Dungeon Meshi 51 7.03.2019 Dungeon Meshi 50 15.01.2019 Dungeon Meshi 49 6.12.2018 Dungeon Meshi 48 29.10.2018 Dungeon Meshi 47 31.08.2018 Dungeon Meshi 46 12.08.2018 Dungeon Meshi 45 13.07.2018 Dungeon Meshi 44 9.06.2018 Dungeon Meshi 43 17.05.2018 Dungeon Meshi 42 7.04.2018 Dungeon Meshi 41 3.03.2018 Dungeon Meshi 40 1.01.2018 Dungeon Meshi 39 26.11.2017 Dungeon Meshi 38 24.11.2017 Dungeon Meshi 37 17.09.2017 Dungeon Meshi 36 31.07.2017 Dungeon Meshi 35 27.06.2017 Dungeon Meshi 35 Devil Slayer Team 27.06.2017 Dungeon Meshi 34 21.06.2017 Dungeon Meshi 33 7.06.2017 Dungeon Meshi 32 7.06.2017 Dungeon Meshi 31 Devil Slayer Team 22.03.2017 Dungeon Meshi 30 2.01.2017 Dungeon Meshi 29 27.11.2016 Dungeon Meshi 28 28.10.2016 Dungeon Meshi 27 28.08.2016 Dungeon Meshi 26 16.07.2016 Dungeon Meshi 25 17.06.2016 Dungeon Meshi 24 20.05.2016 Dungeon Meshi 23 24.04.2016 Dungeon Meshi 22.5 24.04.2016 Dungeon Meshi 22 24.04.2016 Dungeon Meshi 21 22.02.2016 Dungeon Meshi 20 22.02.2016 Dungeon Meshi 19 20.02.2016 Dungeon Meshi 18 20.02.2016 Dungeon Meshi 17 20.02.2016 Dungeon Meshi 16 20.02.2016 Dungeon Meshi 15 19.02.2016 Dungeon Meshi 14 18.02.2016 Dungeon Meshi 13 18.02.2016 Dungeon Meshi 12 18.02.2016 Dungeon Meshi 11 15.02.2016 Dungeon Meshi 10 15.02.2016 Dungeon Meshi 9 15.02.2016 Dungeon Meshi 8 15.02.2016 Dungeon Meshi 7 15.02.2016 Dungeon Meshi 6 15.02.2016 Dungeon Meshi 5 15.02.2016 Dungeon Meshi 4 9.01.2016 Dungeon Meshi 3 9.01.2016 Dungeon Meshi 2 9.01.2016 Dungeon Meshi 1 9.01.2016