Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 98 - Đang tiến hànhMột giáo sĩ bất khả chiến bại. Một ngôi sao sáng từ một vùng đất xa lạ đã hoàn toàn đánh tan định kiến thông thường rằng một kị sĩ chỉ được dùng gươm. Một người hùng vĩ đại đã chấm dứt cuộc nội chiến dài của triều đại. Tên chàng là ‘Joshua Sanders’. Người Giáo sĩ ấy giờ đây đã trúng độc, và thủ phạm không ai khác chính là vị vua tôn kính, vua Caesar… “Caesar, chuyện này chưa kết thúc đâu!” Khi đối mặt với cái chết, một vòng tròn ma thuật bất ngờ bừng sáng trước mặt Giáo sĩ, cây giáo ‘Lukia’ đã từng đồng hành với chàng trong nhiều thập kỷ bỗng chợt lóe sáng… Nơi quen thuộc này… Nơi này chẳng phải trại gia súc ta từng sống khi còn rất nhỏ sao? Ta đã trẻ hóa! Lukia, ngươi là thứ gì? Joshua đã quay ngược về thời niên thiếu! Và giờ, truyền thuyết về công cuộc báo thù của chàng sẽ bắt đầu!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 98 14.06.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 97 14.06.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 96 4.06.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 95 28.05.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 94 28.05.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 93 28.05.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 92 6.05.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 91 6.05.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 90 18.04.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 89 18.04.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 88 6.04.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 87 29.03.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 86 22.03.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 85 22.03.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 84 22.03.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 83 1.03.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 82 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 81 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 80 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 79 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 78 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 77 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 76 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 75 22.02.2023 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 74 28.12.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 72 21.12.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 71 Wicked House 7.12.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 70 29.11.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 69 22.11.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 68 16.11.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 67 16.11.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 66 1.11.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 65 12.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 65 31.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 64 12.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 64 31.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 63 12.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 63 31.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 62 13.09.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 62 20.09.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 62 31.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 61 13.09.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 61 31.10.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 60 5.09.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 59 31.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 58 31.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 57 31.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 56 31.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 55 30.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 54 30.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 53 30.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 52 30.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 51 goccay.vn 30.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 50 29.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 49 29.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 48 29.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 47 29.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 46 29.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 45 27.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 44 27.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 43 27.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 42 Wicked House 27.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 41 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 40 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 39 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 38 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 37 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 36 22.08.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 35 5.07.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 34 5.07.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 33 5.07.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 32 5.07.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 31 5.07.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 30 30.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 29 30.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 28 30.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 27 30.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 26 30.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 25 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 24 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 23 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 22 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 21 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 20 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 19 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 18 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 17 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 16 20.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 15 12.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 14 12.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 13 12.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 12 12.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 11 12.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 10 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 9 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 8 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 7 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 6 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 5 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 4 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 3 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 2 8.06.2022 Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại 1 8.06.2022