Kuro No Shoukanshi

Tên khác: Triệu hồi sư hắc ám, The Berserker Rises To Greatness., Black Summoner: A Combat Maniac's Ascension, Kuro No Shoukan Samurai

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 117 - Đang tiến hànhMất đi trí nhớ của mình sau khi chuyển sinh, tấm màn trong câu chuyện của Kelvin trong thế giới mới được hé mở.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kuro No Shoukanshi 117 Wicked House 24.09.2023 Kuro No Shoukanshi 116 18.09.2023 Kuro No Shoukanshi 115 9.09.2023 Kuro No Shoukanshi 114 9.09.2023 Kuro No Shoukanshi 113 9.09.2023 Kuro No Shoukanshi 112 Sirô Team 20.08.2023 Kuro No Shoukanshi 111 11.08.2023 Kuro No Shoukanshi 110 31.07.2023 Kuro No Shoukanshi 109 22.07.2023 Kuro No Shoukanshi 108 15.07.2023 Kuro No Shoukanshi 108 15.07.2023 Kuro No Shoukanshi 107 6.07.2023 Kuro No Shoukanshi 106 Wicked House 26.06.2023 Kuro No Shoukanshi 105 17.06.2023 Kuro No Shoukanshi 104 17.06.2023 Kuro No Shoukanshi 103 3.05.2023 Kuro No Shoukanshi 102 28.04.2023 Kuro No Shoukanshi 101 24.04.2023 Kuro No Shoukanshi 99 4.04.2023 Kuro No Shoukanshi 98 30.03.2023 Kuro No Shoukanshi 97 22.12.2022 Kuro No Shoukanshi 97 30.03.2023 Kuro No Shoukanshi 96 1.12.2022 Kuro No Shoukanshi 95 18.11.2022 Kuro No Shoukanshi 93 10.11.2022 Kuro No Shoukanshi 92 7.11.2022 Kuro No Shoukanshi 91 31.10.2022 Kuro No Shoukanshi 90 27.10.2022 Kuro No Shoukanshi 89 22.10.2022 Kuro No Shoukanshi 88 11.10.2022 Kuro No Shoukanshi 87 19.09.2022 Kuro No Shoukanshi 86 5.09.2022 Kuro No Shoukanshi 85 3.09.2022 Kuro No Shoukanshi 84 30.08.2022 Kuro No Shoukanshi 83 25.08.2022 Kuro No Shoukanshi 82 16.08.2022 Kuro No Shoukanshi 81 14.08.2022 Kuro No Shoukanshi 80 14.08.2022 Kuro No Shoukanshi 79 Sirô Team 3.08.2022 Kuro No Shoukanshi 78 2.08.2022 Kuro No Shoukanshi 77 2.08.2022 Kuro No Shoukanshi 76 18.07.2022 Kuro No Shoukanshi 75 18.07.2022 Kuro No Shoukanshi 74 18.07.2022 Kuro No Shoukanshi 73 18.07.2022 Kuro No Shoukanshi 72 LHmanga.com 18.07.2022 Kuro No Shoukanshi 71 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 70 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 69 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 68 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 67 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 66 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 65 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 64 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 63 Wicked House 16.10.2021 Kuro No Shoukanshi 62 12.05.2021 Kuro No Shoukanshi 61 12.05.2021 Kuro No Shoukanshi 60 12.05.2021 Kuro No Shoukanshi 59 17.02.2021 Kuro No Shoukanshi 58 17.02.2021 Kuro No Shoukanshi 57 16.01.2021 Kuro No Shoukanshi 56 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 55 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 54 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 53 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 52 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 51 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 50 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 49 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 48 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 47 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 46 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 45 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 44 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 43 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 42 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 41 12.01.2021 Kuro No Shoukanshi 40 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 39 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 38 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 37 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 36 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 35 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 34 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 33 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 32 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 31 11.01.2021 Kuro No Shoukanshi 30 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 29 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 28 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 27 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 26 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 25 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 24 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 23 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 22 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 21 9.01.2021 Kuro No Shoukanshi 20 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 19 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 18 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 17 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 16 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 15 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 14 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 13 7.01.2021 Kuro No Shoukanshi 12 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 11 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 10 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 9 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 8 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 7 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 6 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 5 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 4 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 3 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 2 5.01.2021 Kuro No Shoukanshi 1 5.01.2021