Lạn Kha Kỳ Duyên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 251 - Đang tiến hànhLạn Kha Kỳ Duyên là bộ tiên hiệp vô cùng thích hợp với những độc giả yêu thích cái thiện, đặc biệt có tác dụng chữa trị tâm hồn của những độc giả vừa tu ma xong
Chuyện xưa kể rằng, có chàng tiều phu đốn củi trên núi Lạn Kha, tình cờ nhìn thấy hai ông lão đang đánh cờ. Chàng say mê đứng xem cả buổi trời, đến khi được một ông lão nhắc nhở chàng mới quay trở về làng. Thế nhưng cảnh còn người mất, hoá ra chỉ xem cờ một lúc đã mất sáu mươi năm…
Đây chính là sự tích về bàn cờ Lạn Kha.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lạn Kha Kỳ Duyên 251 20.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 250 20.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 249 13.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 248 13.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 247 9.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 246 6.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 245 2.09.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 244 28.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 243 28.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 242 20.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 241 16.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 240 16.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 239 8.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 238 5.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 237 1.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 236 vn-zoom 1.08.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 235 25.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 234 22.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 233 18.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 232 18.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 231 11.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 230 11.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 229 4.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 228 4.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 227 4.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 226 4.07.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 225 23.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 224 22.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 223 21.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 222 21.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 221 19.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 220 18.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 219 18.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 218 10.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 217 10.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 216 10.06.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 215 26.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 214 13.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 213 6.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 212 Deathplace Team 6.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 211 4.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 210 3.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 209 3.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 208 1.05.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 207 30.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 206 29.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 205 22.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 204 15.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 203 8.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 202 3.04.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 201 25.03.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 200 Son Go Ku Fanpage 18.03.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 199 11.03.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 198 4.03.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 197 25.02.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 196 18.02.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 195 11.02.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 194 4.02.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 193 28.01.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 192 28.01.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 191 14.01.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 190 14.01.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 189 14.01.2023 Lạn Kha Kỳ Duyên 188 24.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 187 17.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 186 10.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 185 3.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 184 3.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 183 3.12.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 182 13.11.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 181 5.11.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 180 29.10.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 179 22.10.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 178 15.10.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 177 8.10.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 176 8.10.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 175 24.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 174 17.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 173.5 17.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 173 14.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 172 7.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 171 7.09.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 170 31.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 169 30.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 168 24.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 167 20.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 166 17.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 165 13.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 164 10.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 163 10.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 162 3.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 161 3.08.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 160 27.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 159 27.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 158 20.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 157 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 156 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 155 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 154 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 153 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 152 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 151 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 150 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 149 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 148 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 147 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 146 18.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 145 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 144 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 143 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 142 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 141 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 140 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 139 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 138 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 137 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 136 17.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 135 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 134 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 133 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 132 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 131 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 130 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 129 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 128 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 127 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 126 13.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 125 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 124 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 123 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 122 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 121 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 120 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 119 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 118 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 117 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 116 11.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 115 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 114 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 113 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 112 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 111 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 110 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 109 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 108 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 107 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 106 10.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 105 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 104 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 103 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 102 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 101 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 100 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 99 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 98 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 97 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 96 9.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 95 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 94 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 93 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 92 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 91 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 90 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 89 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 88 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 87 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 86 7.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 85 6.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 84 6.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 83 6.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 82 6.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 81 6.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 80 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 79 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 78 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 77 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 76 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 75 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 74 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 73 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 72 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 71 3.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 69 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 68 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 67 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 66 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 65 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 64 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 63 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 62 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 61 2.07.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 60 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 59 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 58 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 57 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 56 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 55 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 54 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 53 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 52 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 51 28.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 50 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 49 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 48 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 47 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 46 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 45 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 44 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 43 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 42 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 41 26.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 40 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 39 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 38 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 37 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 36 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 35 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 34 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 33 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 32 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 31 22.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 30 21.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 29 21.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 28 21.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 27 21.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 26 21.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 21 20.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 20 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 19 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 18 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 17 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 16 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 15 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 14 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 13 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 12 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 11 19.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 10 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 9 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 8 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 7 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 6 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 5 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 4 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 3 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 2 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 1 18.06.2022 Lạn Kha Kỳ Duyên 0 18.06.2022