Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu

Tên khác: 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~; Jobless Reincarnation - It will be All Out if I Go to Another World

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 95 - Đang tiến hànhĐại khái là một thanh niên neet không trẻ mấy sau có cơ hội được làm lại cuộc đời và trong lốt một thằng nhóc, anh ấy bắt đầu xây dựng…. harem cho tương lai thằng nhóc đó (mà thằng nhóc đó chính là ảnh)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 95 8.12.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 94 7.12.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 93 19.09.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 92 19.09.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 91 ROCKE[T]EAM 19.09.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90.9 19.07.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90.8 19.07.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90.7 19.07.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90.6 19.07.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90.5 5.06.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 90 5.06.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 89 5.06.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 88 5.06.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 87.5 16.03.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 87 24.02.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 86 13.02.2023 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 85 15.12.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 84 30.10.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 83.5 30.10.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 83 17.09.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 82.5 23.08.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 82 14.08.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 81.5 27.07.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 81 10.07.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 80.5 30.06.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 80 30.06.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 79 Wicked House 10.04.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 78.6 Shirazuma 22.03.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 78.5 14.03.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 78 10.03.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 77.7 9.03.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 77.6 12.02.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 77.5 12.02.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 77 10.12.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 77 1.01.2022 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 76.5 Deathplace Team 25.11.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 76.2 23.10.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 76 9.10.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 74.2 21.08.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 74 10.08.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 74 truyentranhtuan.com 21.08.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 73 12.07.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 72 9.05.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 71 13.04.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 70 13.04.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 69 13.04.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 68 14.02.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 67 7.02.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 66 13.11.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 65 7.11.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 64 9.10.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 63 21.07.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 62 21.07.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 61 29.04.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 60.5 29.04.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 60 29.04.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 59 29.04.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 58 28.01.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 57 28.01.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 56 28.01.2020 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 55 5.08.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 54 23.07.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 53 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 52 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 51 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 50 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 49 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 48 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 47 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 46 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 45 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 44 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 43 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 42 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 41 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 40 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 39 22.12.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 38 6.12.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 37 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 36 4.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 35 4.09.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 34 Devil Slayer Team 9.07.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 33 18.06.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 32 Devil Slayer Team 1.04.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 31 Devil Slayer Team 17.03.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 30 24.02.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 29 Devil Slayer Team 16.01.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 28 Devil Slayer Team 11.12.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 26-27 26.09.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 25 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 24 Devil Slayer Team 13.06.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 23 Devil Slayer Team 13.06.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 22 Devil Slayer Team 27.05.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 21 Devil Slayer Team 27.05.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 20 Devil Slayer Team 26.02.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 19.1 Devil Slayer Team 17.01.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 19 Devil Slayer Team 17.01.2016 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 18 31.05.2017 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 17 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 16 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 15 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 14 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 13 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 12 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 11 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 10.1 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 10 26.01.2021 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 9 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 8 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 7 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 6 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 5.5 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 5 21.06.2019 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 4 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 3 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 2 13.06.2015 Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu 1 13.06.2015