Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 85 - Đang tiến hànhTỉnh dậy, Kim Hajin thấy mình đang ở một thế giới quen thuộc nhưng lại là một cơ thể xa lạ.
Một thế giới do chính anh tạo ra và một câu chuyện anh viết, chưa bao giờ kết thúc.
Anh ấy đã trở thành phần phụ trong cuốn tiểu thuyết của mình, một nhân vật phụ không có tầm quan trọng đối với câu chuyện.
Manh mối duy nhất để trốn thoát là bám sát mạch truyện chính.
Tuy nhiên, anh ấy sớm phát hiện ra thế giới không giống hệt với sự sáng tạo của anh ấy.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 85 8.12.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 84 24.11.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 83 17.11.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 82 10.11.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 80 27.10.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 79 20.10.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 78 13.10.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 77 6.10.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 76 6.10.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 74 22.09.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 73 8.09.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 72 31.08.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 71 23.08.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 70 23.08.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 69 9.08.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 68 9.08.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 67 26.07.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 66 19.07.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 65 12.07.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 64 12.07.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 63 12.07.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 62 21.06.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 61 14.06.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 60 7.06.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 59 31.05.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 58 24.05.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 57 Wicked House 17.05.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 56 10.05.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 55 3.05.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 54 Kenko 26.04.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 53 19.04.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 52 19.04.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 51 18.04.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 50 11.01.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 49 4.01.2023 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 48 29.12.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 47 21.12.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 46 21.12.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 45 7.12.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 44 30.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 43 23.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 42 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 41 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 40 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 39 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 38 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 37 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 36 22.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 35 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 34 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 33 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 32 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 31 21.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 30 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 29 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 28 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 27 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 26 7.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 22 2.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 21 2.11.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 20 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 19 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 18 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 17 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 16 30.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 15 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 14 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 13 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 12 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 11 24.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 10 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 9 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 8 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 7 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 6 16.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 5 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 4 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 3 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 2 12.10.2022 Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết 1 12.10.2022