Re:Monster

Tên khác: リ・モンスター ; Trọng Sinh Quái Vật.; Reincarnated: Monster

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy .

Chương mới nhất: 92 - Đang tiến hànhBất ngờ bị sát hại, Tomokui Kanata xuyên qua, đến một cái goblin trên người.  Ở một dị thế nơi cường giả vi tôn, hắn bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn, tiến đến hiệu lệnh chúng sinh, sáng tạo nên truyền thuyết mới

Nguồn:7 team


Read Re:Monster Manga In English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Re:Monster 92 Sirô Team 17.08.2023 Re:Monster 91 15.08.2023 Re:Monster 90 7.08.2023 Re:Monster 89 5.08.2023 Re:Monster 88 29.04.2023 Re:Monster 87 29.04.2023 Re:Monster 86 29.04.2023 Re:Monster 85 Lightning Group 8.03.2023 Re:Monster 84 28.01.2023 Re:Monster 83 24.12.2022 Re:Monster 82 6.12.2022 Re:Monster 81 6.12.2022 Re:Monster 80 27.07.2022 Re:Monster 79 12.07.2022 Re:Monster 78 6.07.2022 Re:Monster 77 10.06.2022 Re:Monster 76 4.01.2022 Re:Monster 75 4.01.2022 Re:Monster 74 5.10.2021 Re:Monster 73 23.08.2021 Re:Monster 72 23.08.2021 Re:Monster 71 14.07.2021 Re:Monster 70 14.07.2021 Re:Monster 69 18.03.2021 Re:Monster 68 18.03.2021 Re:Monster 67 17.01.2021 Re:Monster 66 11.12.2020 Re:Monster 65 23.11.2020 Re:Monster 64 7.11.2020 Re:Monster 63 7.09.2020 Re:Monster 62 7.09.2020 Re:Monster 61 16.05.2020 Re:Monster 60 8.05.2020 Re:Monster 59 4.04.2020 Re:Monster 58 5.02.2020 Re:Monster 57 10.01.2020 Re:Monster 56 5.12.2019 Re:Monster 55 3.10.2019 Re:Monster 55 5.12.2019 Re:Monster 54 2.09.2019 Re:Monster 53 1.08.2019 Re:Monster 52 15.07.2019 Re:Monster 51 17.06.2019 Re:Monster 50 28.04.2019 Re:Monster 49 12.12.2019 Re:Monster 48 12.12.2019 Re:Monster 47 12.12.2019 Re:Monster 46 12.12.2019 Re:Monster 45 12.12.2019 Re:Monster 44 11.12.2019 Re:Monster 43 11.12.2019 Re:Monster 42 11.12.2019 Re:Monster 41 11.12.2019 Re:Monster 40 11.12.2019 Re:Monster 39 11.12.2019 Re:Monster 38 11.12.2019 Re:Monster 37 11.12.2019 Re:Monster 36 11.12.2019 Re:Monster 35 11.12.2019 Re:Monster 34 11.12.2019 Re:Monster 33 11.12.2019 Re:Monster 32 11.12.2019 Re:Monster 31 11.12.2019 Re:Monster 30.2 11.12.2019 Re:Monster 28 11.12.2019 Re:Monster 27 11.12.2019 Re:Monster 26 11.12.2019 Re:Monster 25 11.12.2019 Re:Monster 24 11.12.2019 Re:Monster 23 11.12.2019 Re:Monster 22 11.12.2019 Re:Monster 21 11.12.2019 Re:Monster 20 11.12.2019 Re:Monster 19 11.12.2019 Re:Monster 18 11.12.2019 Re:Monster 17 11.12.2019 Re:Monster 16 11.12.2019 Re:Monster 15 10.12.2019 Re:Monster 14 10.12.2019 Re:Monster 13 10.12.2019 Re:Monster 12 10.12.2019 Re:Monster 11 10.12.2019 Re:Monster 10 10.12.2019 Re:Monster 9 10.12.2019 Re:Monster 8 10.12.2019 Re:Monster 7 10.12.2019 Re:Monster 6 10.12.2019 Re:Monster 5 10.12.2019 Re:Monster 4 10.12.2019 Re:Monster 3 10.12.2019 Re:Monster 2 10.12.2019 Re:Monster 1 10.12.2019