Rokudou no Onna-tachi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , School Life , Sci-fi , Shoujo .

Chương mới nhất: 125 - Đang tiến hànhAi cũng biết Rokudou là kẻ thất bại. Cậu luôn bị bắt nạt ở trường, bị nhìn đểu ngoài đường, và chỉ dám lén lút phàn nàn về những chuyện đó cùng những người bạn cùng hoàn cảnh với mình trong toilet ở trường. Trong tuyệt vọng, cậu đã sử dụng cuộn sách phép diệt quỷ được truyền lại nhiều đời trong gia đình với hi vọng có thể xoay chuyển hoàn cảnh của mình. Nhưng ở thời hiện đại nay, cuộn sách lại có tác dụng khác – đó là làm cho tất cả những cô gái hư thích mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Rokudou no Onna-tachi 125 22.03.2021 Rokudou no Onna-tachi 124.5 3.09.2020 Rokudou no Onna-tachi 124 2.09.2020 Rokudou no Onna-tachi 123 5.08.2020 Rokudou no Onna-tachi 122 27.07.2020 Rokudou no Onna-tachi 121 24.07.2020 Rokudou no Onna-tachi 120 24.07.2020 Rokudou no Onna-tachi 119 7.05.2020 Rokudou no Onna-tachi 118 2.05.2020 Rokudou no Onna-tachi 117 8.04.2020 Rokudou no Onna-tachi 116 31.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 115 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 114 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 113 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 112 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 111 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 110 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 109 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 108 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 107 23.03.2020 Rokudou no Onna-tachi 106 23.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 105 23.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 104 23.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 103 23.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 102 19.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 101 17.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 100 6.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 99 4.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 98 2.04.2019 Rokudou no Onna-tachi 97 31.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 95 27.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 94 27.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 93 23.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 92 21.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 91 19.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 90 17.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 89 27.07.2018 Rokudou no Onna-tachi 89 15.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 89 29.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 88 12.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 87 10.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 86 8.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 85 4.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 85 8.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 84 1.03.2019 Rokudou no Onna-tachi 83 27.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 82 25.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 81 16.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 80 13.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 79 10.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 76 1.02.2019 Rokudou no Onna-tachi 75 30.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 74 28.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 73 28.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 72 25.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 71 25.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 70 9.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 70 12.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 69 2.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 69 3.01.2019 Rokudou no Onna-tachi 68 31.12.2018 Rokudou no Onna-tachi 67 20.11.2018 Rokudou no Onna-tachi 67 20.11.2018 Rokudou no Onna-tachi 66 20.11.2018 Rokudou no Onna-tachi 65 20.10.2018 Rokudou no Onna-tachi 64 12.10.2018 Rokudou no Onna-tachi 63 22.09.2018 Rokudou no Onna-tachi 62 8.09.2018 Rokudou no Onna-tachi 61.5 1.09.2018 Rokudou no Onna-tachi 61 18.08.2018 Rokudou no Onna-tachi 60 7.08.2018 Rokudou no Onna-tachi 56 2.06.2018 Rokudou no Onna-tachi 55 11.05.2018 Rokudou no Onna-tachi 53 24.04.2018 Rokudou no Onna-tachi 52.5 12.04.2018 Rokudou no Onna-tachi 52 9.04.2018 Rokudou no Onna-tachi 51 1.04.2018 Rokudou no Onna-tachi 50 26.03.2018 Rokudou no Onna-tachi 49 16.03.2018 Rokudou no Onna-tachi 48 8.03.2018 Rokudou no Onna-tachi 47 27.02.2018 Rokudou no Onna-tachi 46 21.02.2018 Rokudou no Onna-tachi 45 12.02.2018 Rokudou no Onna-tachi 44 3.02.2018 Rokudou no Onna-tachi 43 17.01.2018 Rokudou no Onna-tachi 42 12.01.2018 Rokudou no Onna-tachi 41 29.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 40 24.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 39 16.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 38 13.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 37 11.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 36 3.12.2017 Rokudou no Onna-tachi 35 27.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 34 23.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 33 16.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 32 12.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 31 8.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 30 2.11.2017 Rokudou no Onna-tachi 29 30.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 28 27.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 27 22.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 26 19.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 25.5 15.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 25 9.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 24 3.10.2017 Rokudou no Onna-tachi 23 28.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 22 28.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 21 18.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 20 13.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 19 9.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 18 2.09.2017 Rokudou no Onna-tachi 17 29.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 16 27.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 15.5 24.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 15 21.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 14 17.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 13 14.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 12 11.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 11 MABUMG 8.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 10 5.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 9 5.08.2017 Rokudou no Onna-tachi 8 30.07.2017 Rokudou no Onna-tachi 7 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 6 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 5 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 4 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 3 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 2 18.06.2017 Rokudou no Onna-tachi 1 18.06.2017