Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về một Cổ Long sống từ rất lâu, thế nhưng vì 1 lý do nào đó các hiệp sĩ viện cớ bảo vệ loài người đã tiêu diệt con rồng đó, trước khi chết nó nhắn nhủ với loài người, và cuối cùng chuyển sinh thành chính loài người. Hãy đón xem sự bá đạo của Cổ Long chuyển sinh thành con người ra sao nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 82 7.10.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 81 Wicked House 6.08.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 80 4.08.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 79 4.07.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 78 8.06.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 77 LHmanga.com 25.04.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 76 LHmanga.com 25.04.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 75 LHmanga.com 25.04.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 74 t.r.o.t fanpage 25.04.2023 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 73 13.12.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 72 20.10.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 71 9.09.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 70 21.08.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 69 Wicked House 2.07.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 68 7.05.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 67 LHmanga.com 4.04.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 66 4.04.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 65 LHmanga.com 16.02.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 64 16.02.2022 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 63 22.12.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 62 LHmanga.com 26.10.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 61 LHmanga.com 26.10.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 60 26.10.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 59 17.07.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 58 18.05.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 57 31.03.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 55 23.02.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 54 8.02.2021 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 53 15.12.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 52 17.11.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 51 14.10.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 50 28.09.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 49 16.07.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 48 16.07.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 47 16.07.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 46 12.03.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 45 18.02.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 44 5.01.2020 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 43 15.11.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 42 4.11.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 41 9.10.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 40 9.10.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 39 19.07.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 38 9.10.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 37 9.10.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 36 3.05.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 35 7.04.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 34 4.03.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 33 28.02.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 32 28.02.2019 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 31 14.12.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 30 23.10.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 29 1.08.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 28 1.07.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 27 9.06.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 24 8.06.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 23 7.06.2018 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 21 8.11.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 20 14.10.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 19 LHmanga.com 26.08.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 18 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 17 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 16 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 15 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 14 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 13 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 12 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 11 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 10 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 9 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 8 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 7 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 6 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 5 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 4 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 3 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 2 LHmanga.com 28.07.2017 Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei 1 LHmanga.com 28.07.2017