Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa .

Chương mới nhất: 181 - Đang tiến hànhĐại phù thủy Lucas Traumen – người mạnh nhất thế giới. Trong một lần đi tiêu diệt quái vật đã khiến thần nổi giận và phạm tội khinh thường Chúa, anh ta bị phong ấn trong địa ngục suốt 4000 năm. Đến khi tỉnh lại thì anh ta đã nhập vào thân xác của Frey Blake – thanh niên yếu nhất thế giới vừa tự sát, và bắt đầu hành trình khôi phục lại sức mạnh để diệt thần.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 181 1.08.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 180 27.07.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 179 25.07.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 178 11.07.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 177 4.07.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 176 27.06.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 174 13.06.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 173 6.06.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 172 6.06.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 170 9.05.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 169 2.05.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 168 LHmanga.com 25.04.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 167 18.04.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 166 11.04.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 165 4.04.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 164 28.03.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 163 20.03.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 162 20.03.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 161 vn-zoom 7.03.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 160 28.02.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 159 21.02.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 158 14.02.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 157 7.02.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 156 7.02.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 155 24.01.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 154 17.01.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 153 10.01.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 152 10.01.2023 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 151 27.12.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 150 20.12.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 149 13.12.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 148 5.12.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 147 18.10.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 146 18.10.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 145 4.10.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 144 27.09.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 143 20.09.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 142 13.09.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 141 6.09.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 140 30.08.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 139 23.08.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 138 15.08.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 137 9.08.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 136 9.08.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 135 26.07.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 134 19.07.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 133 12.07.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 132 5.07.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 131 7.06.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 130 31.05.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 129 vechai.info 26.05.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 128 18.05.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 127 18.05.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 126 4.05.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 125 26.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 124 19.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 123 12.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 122 goccay.vn 5.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 121 29.03.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 119 15.03.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 118 9.03.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 117 2.03.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 116 23.02.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 115 FIVdogg 16.02.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 114 9.02.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 112 26.01.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 110 11.01.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 109 5.01.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 108 29.12.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 107 22.12.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 106 Deathplace Team 14.12.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 105 VN Blueship 7.12.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 104 1.12.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 103 comicvn.net 23.11.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 102 17.11.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 101 10.11.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 100 3.11.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 99 28.10.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 98 21.10.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 97 14.10.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 96 14.10.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 95 27.09.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 94 27.09.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 93 20.09.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 92 20.09.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 91 20.09.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 90 28.06.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 89 goccay.vn 28.06.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 88 15.06.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 87 vn-zoom 10.06.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 86 3.06.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 85 25.05.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 84 17.05.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 83 12.05.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 82 5.05.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 81 27.04.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 80 27.04.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 79 18.04.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 78 7.04.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 77 31.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 75 17.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 74 10.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 73 5.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 72 27.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 71 17.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 70 12.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 69 4.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 68 27.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 67 19.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 66 13.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 65 9.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 64 1.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 63 27.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 62 17.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 60 1.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 59 24.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 58 18.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 57 11.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 56 3.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 55 28.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 54 21.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 53 15.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 52 11.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 52 26.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 51 9.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 51 26.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 50 5.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 50 26.04.2022 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 49 1.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 48 1.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 47 23.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 46 16.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 45 10.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 44 5.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 43 29.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 42 20.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 41 20.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 40 5.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 39 28.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 38 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 37 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 36 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 35 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 34 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 33 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 32 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 31 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 30 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 29 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 28 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 27 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 26 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 25 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 24 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 23 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 22 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 21 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 20 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 19 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 18 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 17 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 16 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 15 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 14 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 13 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 12 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 11 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 10 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 9 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 8 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 7 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 6 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 5 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 4 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 3 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 2 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 1 26.07.2020