Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!!

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 55 - Đang tiến hànhĐược chuyển thể từ Light Novel cùng tên.
“Tôi không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải trùm cuối…”
Tôi là một cậu trai ước mơ làm “chúa tể bóng tối”, chèo lái câu chuyện trong bóng tối, bí mật phô bày năng lực, tên là Shido. Vừa mới hớn hở vì được chuyển sinh đến thế giới khác và quyết định “mình sẽ là chúa tể bóng đêm, ngấm ngầm loại bỏ giáo phái đen tối”, thì hình như Shido lại tái sinh trong đúng cái giáo phái ấy?? Bộ truyện tranh hài nghiêm túc CỰC MẠNH nói về tổ chức bóng tối Ánh Viên đang dần mở rộng do Shido lãnh đạo bắt đầu!!
Truyện do Nirei Team thực hiệnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 55 3.08.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 54 Wicked House 3.08.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 53 25.05.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 52 9.05.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 51 3.04.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 50 6.03.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 48 6.02.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 47 6.02.2023 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 46 7.11.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 45 7.11.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 44 31.08.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 43 11.08.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 42 11.08.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 41 7.06.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 40 5.05.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 39 6.04.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 38 7.03.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 37 goccay.vn 7.03.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 36 4.01.2022 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 35 8.12.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 34 8.11.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 33 8.11.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 32 8.11.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 31 VN Blueship 8.11.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 30 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 29 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 28 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 27 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 26 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 25 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 24 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 23 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 22 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 21 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 20 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 19 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 18 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 17 9.07.2021 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 16 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 15 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 14 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 13 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 12 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 11 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 10 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 9 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 8 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 7 6.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 6 5.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 5 5.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 4 5.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 3 5.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 2 5.05.2020 Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 1 5.05.2020