Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên

Tên khác: Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ; Shield Hero

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 64 - Đang tiến hànhLà câu chuyện về một nam thanh niên otaku bị triệu hồi vào một Thế giới game nhập vai…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 64 Devil Slayer Team 17.02.2023 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 63 17.02.2023 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 62 22.03.2020 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 61 22.03.2020 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 60 1.01.2020 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 59 9.12.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 58 28.10.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 57 24.07.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 56 28.10.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 55 28.10.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 54 28.04.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 53 21.04.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 52 1.03.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 51 28.10.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 50 2.02.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 49 24.01.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 48 20.01.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 47 12.01.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 46 6.01.2019 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 45 30.10.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 44 14.10.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 43 1.09.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 42 2.05.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 41 3.04.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 40 26.03.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 39 21.03.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 38 23.11.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 38 21.02.2018 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 37 22.11.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 36 11.10.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 35 4.10.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 34 2.07.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 33 25.06.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 32 5.05.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 31 Devil Slayer Team 16.04.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 30 Devil Slayer Team 12.02.2017 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 29 31.12.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 28 31.12.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 27 31.10.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 26 Devil Slayer Team 31.08.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 25 Devil Slayer Team 30.07.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 24 Devil Slayer Team 24.05.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 23 Devil Slayer Team 20.04.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 22 Devil Slayer Team 21.03.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 21 Devil Slayer Team 16.02.2016 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 20.5 Devil Slayer Team 31.12.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 20 Devil Slayer Team 15.12.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 19 Devil Slayer Team 12.11.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 18 Devil Slayer Team 30.10.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 17 Devil Slayer Team 26.09.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 16.5 Devil Slayer Team 10.08.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 16 Devil Slayer Team 19.07.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 15 Devil Slayer Team 29.06.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 14 Devil Slayer Team 7.06.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 13 Devil Slayer Team 15.04.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 12 Devil Slayer Team 10.02.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 11 Devil Slayer Team 4.01.2015 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 10.5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 10 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 9 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 8 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 7 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 6 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 4.5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 4 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 3 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 2 Devil Slayer Team 22.12.2014 Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên 1 Devil Slayer Team 22.12.2014