Tensei Shitara Kendeshita

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhKhi nhận ra thì … tôi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đã trở thành 1 thanh kiếm, wtf? Chuyện éo gì thế này? Chỗ tôi tỉnh dậy sao lại toàn quái vật thế này … Tôi liền bay đi kiếm ngay 1 cộng sự cho mình (Chỉ gái thui nhá). 1 viên ma pháp thạch? Tôi có dc những kĩ năng mà mình hấp thụ? Vui vkl hahaha , mau đưa ta viên ma pháp thạch! À đùa đấy, nhưng ta vẫn sẽ lấy nó … Đây là cách mà tôi đã chuyển sinh thành 1 thanh kiếm ở thế giới khác đó, câu chuyện của 1 tên OtakuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tensei Shitara Kendeshita 69 23.10.2023 Tensei Shitara Kendeshita 68 26.07.2023 Tensei Shitara Kendeshita 67 21.07.2023 Tensei Shitara Kendeshita 66 7.07.2023 Tensei Shitara Kendeshita 65 13.05.2023 Tensei Shitara Kendeshita 64 13.05.2023 Tensei Shitara Kendeshita 63 13.05.2023 Tensei Shitara Kendeshita 62 1.03.2023 Tensei Shitara Kendeshita 61 6.02.2023 Tensei Shitara Kendeshita 60 13.01.2023 Tensei Shitara Kendeshita 59 26.12.2022 Tensei Shitara Kendeshita 58 5.11.2022 Tensei Shitara Kendeshita 57 19.10.2022 Tensei Shitara Kendeshita 56 Lightning Group 12.10.2022 Tensei Shitara Kendeshita 55 4.10.2022 Tensei Shitara Kendeshita 54 14.09.2022 Tensei Shitara Kendeshita 53 28.08.2022 Tensei Shitara Kendeshita 52 2.08.2022 Tensei Shitara Kendeshita 51 25.07.2022 Tensei Shitara Kendeshita 50 15.11.2021 Tensei Shitara Kendeshita 49 15.11.2021 Tensei Shitara Kendeshita 48 LHmanga.com 15.11.2021 Tensei Shitara Kendeshita 47 27.07.2021 Tensei Shitara Kendeshita 46 27.07.2021 Tensei Shitara Kendeshita 45 27.07.2021 Tensei Shitara Kendeshita 44 6.04.2021 Tensei Shitara Kendeshita 43 6.04.2021 Tensei Shitara Kendeshita 42.2 6.02.2021 Tensei Shitara Kendeshita 42 9.12.2020 Tensei Shitara Kendeshita 41 4.12.2020 Tensei Shitara Kendeshita 40 4.12.2020 Tensei Shitara Kendeshita 38 5.09.2020 Tensei Shitara Kendeshita 37 5.09.2020 Tensei Shitara Kendeshita 36 27.05.2020 Tensei Shitara Kendeshita 35 9.04.2020 Tensei Shitara Kendeshita 34.2 2.03.2020 Tensei Shitara Kendeshita 34 20.01.2020 Tensei Shitara Kendeshita 33 26.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 32 26.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 31 31.10.2019 Tensei Shitara Kendeshita 30 31.10.2019 Tensei Shitara Kendeshita 29 31.07.2019 Tensei Shitara Kendeshita 28 31.10.2019 Tensei Shitara Kendeshita 27 3.05.2019 Tensei Shitara Kendeshita 26 31.10.2019 Tensei Shitara Kendeshita 25 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 24 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 23 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 22.2 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 22 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 21 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 20 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 19 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 18 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 17 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 16 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 15 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 14 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 13 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 12 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 11 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 10 11.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 9 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 8 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 7 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 6 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 5 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 4 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 3.2 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 3 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 2 10.12.2019 Tensei Shitara Kendeshita 1 10.12.2019