The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Supernatural .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhSau hàng loạt sự kiện xảy ra ở Phần 1 và Phần 2, lúc này Yi Shioon đã trở thành một trong những nhân vật vai vế hàng đầu Murim, cậu đã kết mối thù với chính Sư phụ của mình là Han Chun-woo ( tức Goomoonryong), liệu cuộc phiêu lưu này sẽ đi đến hồi kết thế nào ? Chúng ta cùng đón xem nhé !!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 47 25.03.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 46 17.03.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 45 10.03.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 44 4.03.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 43 24.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 42 17.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 41 14.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 40 11.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 39 10.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 38 8.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 37 6.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 36 6.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 35 4.02.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 34 hamtruyen.com 21.01.2023 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 33 25.12.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 32 25.12.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 31 2.12.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 30 25.11.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 29 18.11.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 28 11.11.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 27 6.11.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 26 28.10.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 25 21.10.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 24 14.10.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 23 11.10.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 22 30.09.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 21 30.09.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 19 9.09.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 18 2.09.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 17 27.08.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 16 22.08.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 15 13.08.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 14 13.08.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 13 comicvn.net 29.07.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 12 Lightning Group 6.07.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 11 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 10 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 9 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 8 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 7 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 6 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 5 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 4 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 3 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 2 24.06.2022 The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn 1 24.06.2022