Tồn Tại Vĩnh Hằng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhMột ngày nọ, nó là một đàn kiến, và một ngày nó là một con khủng long. Kiếp cuối cùng của một chúng sinh đã trải qua các kiếp khác nhau qua hàng vạn kiếp luân hồi. Anh ta được sinh ra như một con người với tất cả sức mạnh của các kiếp trước mà anh ta từng trải qua.
Tại sao bạn có khả năng này? Izin cuối cùng cũng nhận ra. ‘Tôi tồn tại để tiêu diệt loài người’Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tồn Tại Vĩnh Hằng 61 26.09.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 60 26.09.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 59 26.09.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 58 31.08.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 57 15.08.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 56 11.08.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 55 Amethyst Group 11.08.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 54 5.08.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 53 24.07.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 50 27.06.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 49 19.06.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 48 12.06.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 47 6.06.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 46 6.06.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 45 23.05.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 44 15.05.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 43 8.05.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 42 8.05.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 41 24.04.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 40 17.04.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 39 11.04.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 38 3.04.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 37 27.03.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 35 13.03.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 34 ROCKE[T]EAM 5.03.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 33 27.02.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 32 20.02.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 31 19.02.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 30 19.02.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 29 30.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 28 23.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 27 23.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 26 23.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 25 2.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 24 2.01.2023 Tồn Tại Vĩnh Hằng 23 19.12.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 22 19.12.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 21 4.12.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 20.5 4.12.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 20 4.12.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 19 17.11.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 18 8.11.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 17 2.11.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 16 27.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 15 22.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 14 17.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 13 7.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 12 7.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 11 7.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 10 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 9.5 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 9 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 8 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 7 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 6 6.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 5 5.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 4 5.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 3 5.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 2 5.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 1 5.10.2022 Tồn Tại Vĩnh Hằng 0 5.10.2022